Linkkejä ja tehtäviä sosiaalipsykologiaan - Kommunikaatio ja viestintäTehtävä ti 14.12.2004 Työ luokassa 13
Määrittele seuraavat seikat:
- inhimillisen kommunikaation muodot
- kommunikaatiokyvyn kehittyminen lapsuudessa
- ihmisen välinen vuorovaikutus
- elekieli ja sen ilmenemismuodot eri kulttuureissa
- hyvä kommunikaatiotaito
- kulttuurien välisen kommunikaation kysymyksiä

Vastaa em kysymyksiin verkkoympäristöön http://extra.opintoverkko.fi
Vastaa Asiakirjamappi - Omat asiakirjat
Käytä ylläolevia lauseita kappaleiden otsikoina vastauksessasi.

Käytä vastaukseen alla olevia linkkejä, voit käyttää myös muita lähteitä

Torstaina to 16.12.2004 tutkimustehtävä (ei tuntia luokassa, vaan vastaatte verkkoympäristöön keskustelupalstalle)
Katso jokin televisio-ohjelma (lähinnä jokin sarjaohjelma). Tarkkaile ohjelmassa ilmenevää vuorovaikutusta ja elekieltä.
Kirjoita verkkoympäristäön keskustelutaululle kysymykseen Tutukimustehtävä 16.12.2004 vastaus
- minkä ohjelman katsoit?
- luonnehdi ohjelmassa esiintynyttä vuorovaikutusta (sanallinen ja sanaton)
- kerro esimerkkejä käytetystä elekielestä. Olisiko näkemäsi elekieli luontevaa omassa lähipiirissäsi?
- mitä asioita kuuluu mielestäsi hyviin kommunikaatiotaitoihin?
Kulttuurien välinen viestintä ja sanaton viestintä

Turun kulttuurikeskus

Näkövammaisen kommunikaatiomahdollisuudet

Arlainstituutti

Sanaton viestintä

Oulun yliopiston projekti

Vuorovaikutustaidot ja kommunikaatio ryhmässä

Kommunikaation alku lapsuudessa

Puhuttu kieli ja elekieli

Ranskalaisten kommunikaatiosta

Arja Mikluha© Psyko6.psykologia
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com